Home = De Relatie Overeenkomst

De Relatie Overeenkomst – Handleiding / uitleg
“Het onmisbaar document voor alle geliefden”

Welkom bij de uitleg van de Relatie Overeenkomst (RO) voor geliefden.
De Relatie Overeenkomst voor geliefden gaat dieper in op jullie liefdesrelatie en de afspraken die je samen kunt maken. Afspraken over hoe je met elkaar omgaat, wat je wel en niet prettig vindt aan elkaar, jullie goede en slechte eigenschappen en elkaars irritaties. Maar ook, jullie verwachtingen en wensen naar elkaar toe, jullie verbeterpunten, de niet uitgesproken woorden en de afspraken die een ieder met zichzelf kan maken.

Alles om jullie persoonlijk te laten groeien en ter verbetering van jullie relatie. Op voorhand kun je aannemen dat je elkaar beter leert kennen. De Relatie Overeenkomst kan uiteenlopende irritaties verhelpen en voorkomen, mits jullie open en tactvol zijn naar elkaar en elkaar eerlijk vertellen wat er op je hart ligt. Dé overeenkomst om jullie relatie te optimaliseren op korte en langere termijn, en hartzeer of zelfs liefdesverdriet helpt voorkomen.

Want wat zeggen de huwelijksakte, de partnerregistratie en de samenlevingsovereenkomst nou eigenlijk inhoudelijk over jullie relatie en hoe jullie met elkaar willen omgaan?

FASE 1 – Uitleg en jullie communicatie

Uitleg
Zometeen ga je naar het vragenformulier van de Relatie Overeenkomst voor geliefden. Bij elke vraag staat er tekst vooraf die van belang is voor de duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen. Er staan persoonlijke vragen die je samen kunt invullen en vragen die je individueel kunt beantwoorden.

In het belang van een eeuwigdurende en goede liefdesrelatie, waarin je partner verliefd op je is en echt van je houdt, vraagt dat om eerlijk- en oprechtheid. Hierdoor is het mogelijk om alles met elkaar te delen naar ieders tevredenheid.

Na het beantwoorden van alle vragen heb je elkaar beter leren kennen. Je hebt afspraken gemaakt en zijn er verbeterpunten gemeld. Het is goed om dit alles vast te leggen in een overeenkomst: jullie Relatie Overeenkomst. Bij Fase 3 staan de mogelijkheden vermeld. 

Let op: sluit de website niet af tijdens het invullen van het vragenformulier. De gegevens gaan dan verloren.

Jullie communicatie
Communicatie is een van de belangrijkste factoren in een liefdesrelatie. Voordat jullie dus starten met de vragen over elkaar, is het van belang stil te staan bij het goed communiceren met elkaar. 

Bij een goede communicatie gaat het erom dat jij je mening en je ideeën aan de ander duidelijk maakt in begrijpelijke taal. Op een manier die de aandacht van je partner vasthoudt. Hierbij stem je de communicatie goed af op zijn/haar gevoelens. Je neemt zijn of haar behoeften waar en gaat hierop in. 

Je gaat in korte zinnen formuleren, je praat niet alleen maar luistert ook net zo goed. Als je partner een verbale of non-verbale uiting geeft doe hier dan iets mee. Het is meestal het gebrek aan echte aandacht voor de inbreng en behoeften van de ander waardoor de communicatie in je relatie zo moeizaam verloopt. Dus, alleen zenden heeft geen zin, spreek duidelijke taal en speel bewust in op je (gespreks)partner

Bij een liefdesrelatie is een open communicatie het aller-fijnste als dat betekent dat je alles aan elkaar kunt vertellen. Het is niet eenvoudig als je dit tot nu toe nog niet hebt gedaan. Maar stel je eens voor dat je dat vanaf nu wel gaat doen en de afspraak maakt dat jullie voortaan alles en naar eer en geweten oprecht gaan vertellen aan elkaar. Dan heeft jullie liefdesrelatie een
belangrijke basis om het de rest van jullie leven te kunnen gaan maken.

STAP 1 – DE PERSOONSGEGEVENS

We starten met de persoonsgegevens, de correspondentiegegevens en enkele vragen over de relatievorm die jullie met elkaar hebben. Hierna leer je elkaar beter kennen…

STAP 2 – LEER ELKAAR BETER KENNEN

Vertel elkaar eerlijk en oprecht waarom je verliefd bent geworden op je partner en je een liefdesrelatie met hem of haar bent aangegaan.

STAP 3 – DE BEOORDELING VAN ELKAARS KARAKTEREIGENSCHAPPEN

Het verschil tussen karaktereigenschappen en persoonlijkheidskenmerken is dat persoonlijkheid door opvoeding en omgeving beïnvloed wordt en pas vorm krijgt tijdens de adolescentie. Dit is de overgang en ontwikkeling tussen de jeugdige leeftijd en volledige volwassenheid. Het is de periode waarin een persoon biologisch, maar niet emotioneel volgroeid is. Terwijl karakter vaak meer als de biologische aanleg, de (aangeboren, vrij onveranderlijke) aard van die persoon, wordt beschouwd. 

Zowel mannen als vrouwen selecteren bij hun eerste ontmoeting op persoonlijkheidskenmerken en letten daardoor te weinig op de karaktereigenschappen van de ander. Dit leidt meestal niet tot een succesvolle relatie. Door het ontbreken of het ongelijkwaardig zijn van een van de karaktereigenschappen lopen veel relaties vroeg of laat stuk. Wil je dus kans maken op een langdurige relatie is het noodzakelijk om elkaar beter te leren kennen en elkaar te willen begrijpen. Want laten we eerlijk zijn: wat is het een verloren tijd als jij erachter komt dat het karakter van je partner totaal niet strookt met jouw verwachtingen en/of jullie elkaar niet kunnen begrijpen.

STAP 4 – DE ONUITGESPROKEN WOORDEN

Bijna in iedere relatie zijn er onuitgesproken woorden. Dingen waar je liever niet over praat, zaken waar jij je voor schaamt. Onderwerpen waar je partner moeilijk over spreekt. Je persoonlijke verwachtingen, je wensen, je verlangens maar ook je doelen en jullie seksualiteit en intimiteit of over ergernissen en irritaties.

Veel mensen starten een liefdesrelatie zonder dat zij deze woorden daadwerkelijk uitspreken. Gedurende de tijd leer je elkaar beter kennen en spreek je meer over deze onuitgesproken woorden. Maar toch wordt niet altijd alles uitgesproken.

Wil je samen een langdurige relatie en niet levenslang geheimen verborgen houden?
Dan is nú het moment dat je dit je partner laat weten.
Dus spreek je uit, en vertel elkaar alles, zodat dit later niet tussen jullie in komt te staan!

Voorbeelden zijn: “Ik wil dat mijn partner zich beter verzorgd” en “Ik heb een kinderwens en mijn partner wil geen kinderen.”

Denk eraan: goed communiceren met elkaar is ook open zijn naar elkaar.

Het is een voorwaarde binnen een liefdesrelatie om elkaars geheimen/verborgenheden te vernemen, te accepteren en elkaar te begrijpen.

Neem de tijd om jouw onuitgesproken woorden zo helder mogelijk te verwoorden aan elkaar. Draai niet om de brij heen! Het is nu je kans om echt alles te melden.

STAP 5 – DE VERDELING VAN DE HUISHOUDELIJKE TAKEN

Belangrijk is om te zorgen voor een goede balans tussen werk, het doen van huishoudelijke werkzaamheden en de tijdsduur van je hobby’s en dus de kwaliteit van jullie relatie. 

Dagelijks zijn er in en rondom het huis taken die door iemand uitgevoerd worden. Vroeger, in de tijd van onze opa’s en oma’s, werden de huishoudelijke taken gedaan door de vrouwelijke partner. Tegenwoordig is gelukkig alles anders.

Hierom beantwoorden jullie de volgende vragen, zodat je (nieuwe) afspraken kunt maken en kan aangeven of de tijdsduur van je hobby’s niet de spuigaten uitloopt.

Maak duidelijke afspraken en een taakverdeling die fair is. Dit voorkomt ergernissen en irritaties bij je partner.

STAP 6 – VERMELD HIERONDER JOUW VOORWAARDEN VOOR JULLIE LIEFDESRELATIE

In elke relatie zijn er afspraken, voorwaarden en grenzen. Het is belangrijk om rekening te houden met elkaars gevoelens, elkaar te kunnen vertrouwen en je te houden aan de gemaakte afspraken en voorwaarden.

Maak jouw lijst van voorwaarden en wat de (eventuele) consequenties zijn als deze niet nageleefd worden. Je bent vrij om aan te geven wat je als vanzelfsprekend of gewenst ziet in een liefdesrelatie, maar ook mag je duidelijk aangeven wat absoluut verboden is in jullie relatie.

Twee voorbeelden zijn: je mag nooit tegen mij liegen en je mag met een ander persoon geen erotisch contact hebben.

Nadat de voorwaarden van jullie liefdesrelatie vastliggen maak je afspraken hierover.

STAP 7 – De ceremonie

Het ondertekenen van de RO is een bijzondere gebeurtenis.

Hoe vaak komt het voor dat jullie iets ondertekenen wat op maat gemaakt is, puur over jullie gaat met betrekking tot de wederzijdse wensen en kwaliteit van jullie relatie. Het vastleggen van jullie geluk.

Misschien is dit jullie eerste schriftelijke overeenkomst of inmiddels een tweede overeenkomst na een samenlevingsovereenkomst, geregistreerd partnerschap of als aanvulling op jullie huwelijksakte en mogelijke huwelijkse voorwaarden.

Om van deze unieke gebeurtenis een uniek moment te maken en misschien zelfs in het bijzijn van jullie familie en/of vrienden en/of middels Zoom, is het mogelijk dat Walter Staals, de initiator van de Relatie Overeenkomst, of een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS), deze ceremonie in overleg uitvoert. Maak er een onvergetelijke gebeurtenis van.

De Relatie Overeenkomst Ceremonie

STAP 8 – AKKOORD, PRIVACY & VOORWAARDEN

Voordat u uw gegevens verstuurt, is het van belang dat u duidelijk heeft aangegeven wat wel of niet vermeld mag worden op de A3-oorkonde. Controleer dit goed. Het volledige resultaat wordt vermeld in het A4-document.

De Relatie Overeenkomst wordt opgemaakt aan de hand van de ingestuurde gegevens. Mocht de informatie tekstueel teveel zijn voor de opmaak van de A3 oorkonde zijn wij gemachtigd deze tekst in te korten en hierop aan te passen.

Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met jullie persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. Na de opmaak van jullie Relatie Overeenkomst zullen wij de door jullie toegestuurde gegevens verwijderen en vernietigen uit onze systemen. Door het toesturen van jullie persoonlijk resultaat van de Relatie Overeenkomst, geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken.

>>> Nadat u hieronder akkoord bent gegaan met de privacyvoorwaarden, drukt u eerst op verzenden om uw ingevulde vragenlijst naar ons toe te sturen. Hiermee zorgt u ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan.

>>> Vervolgens gaan jullie naar fase 3 om daar het Relatie Overeenkomst A4 document, de A3 Oorkonde en eventueel een passende lijst te bestellen.

FASE 2 – Het vragenformulier

Stap 1 - DE PERSOONSGEGEVENS

We starten met de persoonsgegevens, de correspondentiegegevens en enkele vragen over de relatievorm die jullie met elkaar hebben. Hierna leer je elkaar beter kennen…

Stap 2 - LEER ELKAAR BETER KENNEN

Vertel elkaar eerlijk en oprecht waarom je verliefd bent geworden op je partner en je een liefdesrelatie met hem of haar bent aangegaan

Stap 3 - DE BEOORDELING VAN ELKAARS KARAKTEREIGENSCHAPPEN

Welke karaktereigenschappen zijn op je partner van toepassing en waar is er verbetering mogelijk

Stap 4 - DE ONUITGESPROKEN WOORDEN

Neem de tijd om jouw onuitgesproken woorden zo helder mogelijk te verwoorden aan elkaar. Draai niet om de brij heen! Het is nu je kans om echt alles te melden.

Stap 5 - DE VERDELING VAN DE HUISHOUDELIJKE TAKEN

Beantwoord de volgende vragen, zodat je (nieuwe) afspraken kunt maken en kan aangeven of de tijdsduur van je hobby’s niet de spuigaten uitloopt. Maak duidelijke afspraken en een taakverdeling die fair is. Dit voorkomt ergernissen en irritaties bij je partner.

Stap 6 - JOUW VOORWAARDEN VOOR JULLIE LIEFDESRELATIE

In elke relatie zijn er afspraken, voorwaarden en grenzen. Het is belangrijk om rekening te houden met elkaars gevoelens, elkaar te kunnen vertrouwen en je te houden aan de gemaakte afspraken en voorwaarden.

Stap 7 - DE CEREMONIE

Om van deze unieke gebeurtenis een uniek moment te maken en misschien zelfs in het bijzijn van jullie familie en/of vrienden en/of middels Zoom, is het mogelijk dat Walter Staals, de initiator van de Relatie Overeenkomst, of een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS), deze ceremonie in overleg uitvoert.

Stap 8 - AKKOORD, PRIVACY & VOORWAARDEN

Voordat u uw gegevens verstuurt, is het van belang dat u duidelijk heeft aangegeven wat wel of niet vermeld mag worden op de A3-oorkonde. Controleer dit goed. Het volledige resultaat wordt vermeld in het A4-document Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met jullie persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. Na de opmaak van jullie Relatie Overeenkomst zullen wij de door jullie toegestuurde gegevens verwijderen en vernietigen uit onze systemen. Door het toesturen van jullie persoonlijk resultaat van de Relatie Overeenkomst, geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken. Nadat u hieronder akkoord bent gegaan met de privacyvoorwaarden, drukt u eerst op verzenden om uw ingevulde vragenlijst naar ons toe te sturen. Hiermee zorgt u ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan. Vervolgens klikt u op de knop bestellen om naar de bestelpagina te gaan.

  • Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4
  • Stap 5
  • Stap 6
  • Stap 7
  • Stap 8

DE PERSOONSGEGEVENS

PARTNER 1 Voornaam

PARTNER 1 Achternaam

PARTNER 1 Geboorte datum

PARTNER 1 Geboorteplaats

PARTNER 2 Voornaam

PARTNER 2 Achternaam

PARTNER 2 Geboorte datum

PARTNER 2 Geboorteplaats

WOONSITUATIE

Huidige woonsituatie?

RELATIE STATUS

Status van jullie liefdesrelatie?

CORRESPONDENTIE GEGEVENS

Straat + huisnummer

Postcode + plaats

E-mailadres waar u onze correspondentie kunt ontvangen

LEER ELKAAR BETER KENNEN

Partner 1: Waarom ben je verliefd bent geworden op je partner en ben je een liefdesrelatie met hem of haar bent gestart?

Partner 2: Waarom ben je verliefd bent geworden op je partner en ben je een liefdesrelatie met hem of haar bent gestart?

LEER ELKAAR BETER KENNEN

Partner 1: Waarom wil jij deze liefdesrelatie in stand houden?

Partner 2: Waarom wil jij deze liefdesrelatie in stand houden?

Geef aan welke karaktereigenschappen op je partner van toepassing zijn

Partner 1 over partner 2

Is er nog een andere karaktereigenschap van toepassing op partner 2?

Partner 2 over partner 1

Is er nog een andere karaktereigenschap van toepassing op partner 1?

Partner 1: Bespreek elkaars verbeterpunten, en beschrijf hier de belangrijkste afspraken

Partner 2: Bespreek elkaars verbeterpunten, en beschrijf hier de belangrijkste afspraken

VERMELDING OP A3 OORKONDE

WILLEN JULLIE DE ANTWOORDEN VAN STAP 3 OP JE A3 OORKONDE VERMELD HEBBEN?

Vertel elkaar waar jij je voor schaamt om over te spreken

Partner 1

Partner 2

Wat zijn jou persoonlijke wensen en verlangens waar jij je moeilijk over uit?

Partner 1

Partner 2

Seksualiteit en Intimiteit

Partner 1 over partner 2: Vermeld hier (al dan niet) jullie intieme en/of seksuele verbeterpunten en gemaakte afspraken

Partner 2 over partner 1: Vermeld hier (al dan niet) jullie intieme en/of seksuele verbeterpunten en gemaakte afspraken

Elkaars ergernissen en/of irritaties

Partner 1: Waar erger jij je aan bij je partner?

Partner 2: Waar erger jij je aan bij je partner?

VERMELDING OP A3 OORKONDE

WILLEN JULLIE DE ANTWOORDEN VAN STAP 4 OP JE A3 OORKONDE VERMELD HEBBEN?

Geef aan wie deze huishoudelijke taken voortaan uitvoert:  

Ramen wassen

De vloer wekelijks stofzuigen of dweilen

De was in de wasmachine doen

De was ophangen of in de droger

De was strijken en/of opvouwen

Het balkon of de stoep wekelijks/maandelijks reinigen

In geval van een tuin: het gras maaien

Het onkruid rondom huis wieden en opruimen

Maandelijks/per kwartaal de ijskast reinigen

De planten binnen en buiten onderhouden

De tuin sproeien zodra dit nodig is

Het wekelijks afstoffen van het interieur in huis 

Wie doet de administratie en houdt het huishoudboekje bij

Zijn er nog andere/niet genoemde taken in en rondom het huis?

Taken voor partner 1

Taken voor partner 2

Hoeveel tijd spenderen jullie aan je hobby's?

Partner 1: Aantal uren per week

Partner 1: Aantal avonden/dagen per week

Partner 2: Aantal uren per week

Partner 2: Aantal avonden/dagen per week

Partner 1: Vermeld hier de gemaakte afspraken over je hobby’s:

Partner 2: Vermeld hier de gemaakte afspraken over je hobby’s:

VERMELDING OP A3 OORKONDE

WILLEN JULLIE DE ANTWOORDEN VAN STAP 5 OP JE A3 OORKONDE VERMELD HEBBEN?

Vermeld hier jullie voorwaarden voor jullie liefdesrelatie

Voorwaarden partner 1

Voorwaarden partner 2

Vermeld hier elkaars geloften, verbeterpunten en gemaakte afspraken

Partner 1, Gemaakte geloften, verbeterpunten en afspraken

Partner 2, Gemaakte geloften, verbeterpunten en afspraken

VERMELDING OP A3 OORKONDE

WILLEN JULLIE DE ANTWOORDEN VAN STAP 6 OP JE A3 OORKONDE VERMELD HEBBEN?

De ceremonie

Willen jullie gebruik maken van een ceremonie?

Akkoord privacy en voorwaarden

Gaan jullie akkoord met het verwerken van jullie gegevens en onze voorwaarden?

FASE 3 – De relatie Overeenkomst bestellen

Als het goed is hebben jullie inmiddels het vragenformulier samen ingevuld en verzonden.
Jullie gegevens worden door ons verwerkt en zijn klaar voor een eventuele opmaak.

De derde en laatste fase is de mogelijkheid dat je de Relatie Overeenkomst kunt vereeuwigen middels het A4 document en een authentieke representatieve A3 Oorkonde.
Tevens geven we jullie de mogelijkheid om een passende A3 lijst mee te bestellen.
We hebben alle producten hieronder voor jullie op een rijtje staan.

>> Maak jullie keuze, bekijke het winkelmandje en plaats je bestelling.
>> De levertijd van uw Relatie Overeenkomst is 7 dagen na ontvangst van uw betaling en ontvangst gegevens.